Dziecko z klasy III przygotowuje się i przystępuje do I Komunii św. w parafii zamieszkania

(meldunek stały nie ma znaczenia, tylko rzeczywiste zamieszkanie dziecka).

 

Jeśli rodzice dziecka pragną, by dziecko przystąpiło do I Komunii św. poza parafią zamieszkania, muszą uzyskać zgodę od Księdza Proboszcza swojej parafii i niezwłocznie przekazać na początku roku szkolnego katechecie uczącemu dziecko.

Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią, gdzie obecnie zamieszkuje, należy dostarczyć katechecie uczącemu dziecko Metrykę Chrztu Św. z parafii, gdzie było ono ochrzczone.

 

W naszej parafii przygotowanie dziecka do I Komunii św. rozpoczyna się we wrześniu i trwa do maja.

Przygotowanie dzieci odbywa się podczas Mszy św. o godz. 16.00 połączonej z katechezą dla dzieci w następujących terminach:

13 X

17 XI - przeniesione z poprzedniego tygodnia

8 XII

12 I 

2 II - przeniesione z następnego tygodnia

8 III  

 

Rodzice dzieci komunijnych uczestniczą w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu tj. w poniedziałek po II niedzieli miesiąca o godz. 19.00 w kościele. 

W roku szkolnym i katechetycznym 2019/2020 spotkania obowiązkowe dla Rodziców będą odbywały się w następujących terminach:

14 X

18 XI - przeniesione z poprzedniego tygodnia

9 XII

13 I

3 II - przeniesione z następnego tygodnia

9 III 

 

9 V - uroczystość I Komunii św.

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl