Przygotowanie do I Komunii Św. 
rozpocznie się spotkaniem z rodzicami dzieci klas trzecich
w poniedziałek 20.09.2021 o godz. 19.00 w kaplicy.

Na to spotkanie zapraszamy też rodziców dzieci młodszych, którzy zainteresowani są rodzinnym przygotowaniem w grupie „Baranków”. Więcej informacji o „Barankach” poprzez link (https://szkolamontessori.com.pl/baranki-o-nas/

 

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej opiera się na dwóch podstawowych zasadach: coniedzielnej Mszy Świętej i modlitwie rodzinnej.

Dziecko z klasy III przygotowuje się i przystępuje do I Komunii św. w parafii zamieszkania 
(meldunek stały nie ma znaczenia, tylko rzeczywiste zamieszkanie dziecka).

Jeśli rodzice dziecka pragną, by dziecko przystąpiło do I Komunii św. poza parafią zamieszkania, muszą uzyskać zgodę od Księdza Proboszcza swojej parafii.

Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią, gdzie obecnie zamieszkuje, należy dostarczyć ks. Bartoszowi metrykę Chrztu Św. z parafii, gdzie było ono ochrzczone.

 

Uroczystość I Komunii św. Dla dzieci z SP 82:

14 maja 2022 r. Klasy 3a 3b 3f

21 maja 2022 r. Klasy 3c 3d 3e

   

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl