Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej opiera się na dwóch podstawowych zasadach: coniedzielnej Mszy Świętej i modlitwie rodzinnej.

Dziecko z klasy III przygotowuje się i przystępuje do I Komunii św. w parafii zamieszkania 
(meldunek stały nie ma znaczenia, tylko rzeczywiste zamieszkanie dziecka).

Jeśli rodzice dziecka pragną, by dziecko przystąpiło do I Komunii św. poza parafią zamieszkania, muszą uzyskać zgodę od Księdza Proboszcza swojej parafii.

Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią, gdzie obecnie zamieszkuje, należy dostarczyć ks. Bartoszowi metrykę Chrztu Św. z parafii, gdzie było ono ochrzczone. 

Zgody spoza parafii i metryki chrztu należy donieść do 14 grudnia.

Rodzice dzieci komunijnych uczestniczą w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu tj. w poniedziałek po II niedzieli miesiąca o godz. 19.00 w kościele. 

W roku szkolnym i katechetycznym 2020/2021 spotkania dla Rodziców będą odbywały się w następujących terminach:

12 X

9 XI

14 XII

8 II

8 III

12 IV

 

8 V - uroczystość I Komunii św.

10.00 klasa 3a SP 82

12.00 klasa 3e SP 82

14.00 klasa 3f SP 82

 

15 V - uroczystość I Komunii św.

10.00 klasa 3c SP 82, parafianie spoza SP 82

12.00 klasa 3b SP 82

14.00 klasa 3d SP 82

 

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl