Poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej 14 maja 2017 r.

Wprowadzenie i poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej do naszej kaplicy 14 maja 2017 r.

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl