Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa 19 marca 2022

Uroczyste zawierzenie się św. Józefowi oraz przyjęcie św. Józefa jako patrona przez nasz chór parafialny

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl