Droga Światła 27 kwietnia 2018

Droga Światła 27 kwietnia 2018 r. 

Nabożeństwo Drogi Światła odbyło się w piątek 27 kwietnia. O godz. 19.00 z naszej kaplicy wyruszyli wraz z ks. Rafałem wierni z zapalonymi świecami, aby modlić się na ulicach osiedla. Podążali za krzyżem uczestnicząc w 14 stacjach. Trasa drogi wiodła ulicą Górczewską, potem przy budynku JW. Construction przeszli podwórzami i wyszli na ul. Pełczyńskiego, następnie ulicami osiedla Górce doszli do ArtBemu, stamtąd przeszli na osiedle studenckie i wrócili do kaplicy. Modlono się przy następujących stacjach Drogi Światła: I Jezus powstaje z martwych, II Uczniowie przy pustym grobie, III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie, IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus, V Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba, VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom, VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów, VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza, IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim, X Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi, XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata, XII Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca, XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego i XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha.
Dzięki trzem gitarom, nagłośnieniu i przygotowanym tekstom pieśni nasza Droga Światła przyciągała uwagę. Najżywiej reagowały dzieci, które dołączały na krótszy lub dłuższy odcinek pieszo, na hulajnogach i rowerach. Mieszkańcy przyglądali się z balkonów, a niektórzy przechodnie zatrzymywali się i żegnali na widok Krzyża. Modlitwą ogarnialiśmy wszystkich mieszkańców.

Mirosława Pałaszewska

fot. Adam Galas

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl