Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Msza św. z przekazaniem Światła Betlejemskiego przez Skautów Europy i harcerzy ZHP 19.12.2021

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl