Wielka Sobota 31 marca 2018r.

Jest to najważniejsza i najbardziej uroczysta liturgia w ciągu roku. Rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku. W naszej wspólnocie rozpoczęliśmy ją o godz. 19.30. To podczas tej WIELKIEJ NOCY śpiewa się uroczyste ALLELUJA, jako ogłoszenie światu zmartwychwstania Pana Jezusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią i szatanem. W czasie liturgii dokonuje się obrzęd światła, uroczyście wnoszonego zapalonego paschału do ciemnego kościoła, kapłan śpiewa piękne i uroczyste Orędzie Wielkanocne, rozważamy Słowo Boże, odnawiamy przyrzeczenia chrztu świętego, uczestniczymy w Eucharystii i przyjmujemy Zmartwychwstałego w Komunii Świętej do swoich serc.

ks. Konrad

Wielka Sobota 31 marca 2018r.

Wielki Piątek 30 marca 2018r.

Jest to dzień, w którym nie sprawuje się sakramentu Eucharystii. Celebrujemy Liturgię Męki Pańskiej. W naszej parafii rozpoczęliśmy ją o godz. 18.00. Liturgii przewodniczył ks. Konrad, zaś homilię wygłosił ks. Rafał. Celebracja składa się z czterech części:
1. Liturgia Słowa - podczas której rozważamy mękę Pana Jezusa - w naszej wspólnocie Męka Pańska w tym roku była śpiewana, co wielokrotnie wzbudzało wzruszenie wśród słuchających i rozważających.
2. Adoracja Krzyża - uroczyste odsłonięcie krzyża podczas śpiewu "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata... Pójdźmy z pokłonem..." Podczas indywidualnego podejścia do krzyża adorujemy go poprzez ucałowanie. 
3. Obrzędy Komunii świętej - podobnie jak podczas Eucharystii
4. Procesja do Grobu Pańskiego.
Było to niesamowite i niezapomniane przeżycie duchowe, pełne wzruszeń i refleksji.

ks. Konrad.

Wielki Czwartek 29 marca 2018r.

Msza święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 18.00.
Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz, zaś homilię wygłosił ks. Konrad. Główną tematyką tej uroczystej liturgii jest wielka wdzięczność Jezusowi za ustanowienie sakramentów świętych Eucharystii i Kapłaństwa. Obydwa sakramenty są ze sobą bardzo ściśle związane. Nie ma Eucharystii bez sakramentu święceń oraz kapłaństwo pełni służebną funkcję względem Eucharystii. 
Po raz pierwszy w naszej parafialnej wspólnocie odbył się obrzęd umywania nóg 12 mężczyznom na wzór Chrystusa, który "wstał od wieczerzy, przepasał się prześcieradłem i zaczął uczniom umywać nogi".
Na zakończenie Mszy świętej przedstawiciele poszczególnych wspólnot naszej parafii złożyli życzenia kapłanom i ofiarowali kwiaty, zaś większość parafian podjęła się duchowego daru, jakim jest zobowiązanie do całorocznej modlitwy w intencji wylosowanego kapłana posługującego w naszej parafialnej wspólnocie.
Po Mszy świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony procesjonalnie do Ciemnicy.

ks. Konrad.

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl