Uroczysta Msza św. ku czci św. Brata Alberta 10 czerwca 2017 r.

Pielgrzymka do Krakowa na uroczystą Mszę św. dziękczynną za posługę św. Brata Alberta 10 czerwca 2017

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl