Msza św. prymicyjna ks. Pawła Chilczuka  - 27 maja 2018 r.  

W dniu 26 maja 2018 r. w Archikatedrze Warszawskiej święcenia kapłańskie przyjął nasz Parafianin dk Paweł Chilczuk. W niedzielę 28 maja w nowym kościele odprawił swoją Mszę św. prymicyjną i udzielił obecnym specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa. 
Prymicjanta polecamy modlitwie Parafian. Bóg zapłać. 

 

 9-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Rafała - 24 maja 2018 r.  

W czwartek 24 maja, w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o godz. 18.00 ks. Rafał wraz z księżmi wyświęconymi w Archikatedrze Warszawskiej w 2009 r. odprawił Mszę św. w 9 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Na Mszy św. obecni byli rodzice kapłanów.
Do uroczystej oprawy przyczyniła się liczna służba liturgiczna oraz schola Domowego Kościoła i nasza organistka, p. Ania, która grała również na skrzypcach. 
Jubilatów polecamy modlitwie Parafian. Bóg zapłać. 

 

Droga Światła 27 kwietnia 2018 r. 

Nabożeństwo Drogi Światła odbyło się w piątek 27 kwietnia. O godz. 19.00 z naszej kaplicy wyruszyli wraz z ks. Rafałem wierni z zapalonymi świecami, aby modlić się na ulicach osiedla. Podążali za krzyżem uczestnicząc w 14 stacjach. Trasa drogi wiodła ulicą Górczewską, potem przy budynku JW. Construction przeszli podwórzami i wyszli na ul. Pełczyńskiego, następnie ulicami osiedla Górce doszli do ArtBemu, stamtąd przeszli na osiedle studenckie i wrócili do kaplicy. Modlono się przy następujących stacjach Drogi Światła: I Jezus powstaje z martwych, II Uczniowie przy pustym grobie, III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie, IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus, V Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba, VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom, VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów, VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza, IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim, X Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi, XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata, XII Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca, XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego i XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha.
Dzięki trzem gitarom, nagłośnieniu i przygotowanym tekstom pieśni nasza Droga Światła przyciągała uwagę. Najżywiej reagowały dzieci, które dołączały na krótszy lub dłuższy odcinek pieszo, na hulajnogach i rowerach. Mieszkańcy przyglądali się z balkonów, a niektórzy przechodnie zatrzymywali się i żegnali na widok Krzyża. Modlitwą ogarnialiśmy wszystkich mieszkańców.

Mirosława Pałaszewska

fot. Adam Galas

 

W dniach 16-23 kwietnia 2018 r. do Włoch udała się grupa naszych parafian z ks. Rafałem z okazji 50. rocznicy śmierci św. O. Pio. W programie pielgrzymki znalazły się m.in. Rzym, Watykan, Neapol, San Giovanni Rotondo. 

Procesja Rezurekcyjna rozpoczęła się zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii w Niedzielę Zmartwychwstania o świcie o godz. 6.00. Z Najświętszym Sakramentem przeszliśmy od pustego grobu do nowobudowanej świątyni, aby tam wyśpiewać uroczyste Te Deum i sprawować Mszę świętą Rezurekcyjną pod przewodnictwem ks. Proboszcza.

 

Ks. Konrad

Niedziela Palmowa ściśle jest związana z tradycją poświęcenia palemek, z którymi przychodzimy na Msze święte. Wynika to z faktu powitania Pana Jezusa na uliczkach Jerozolimy, kiedy to tryumfalnie wjeżdżał na osiołku do miasta, a lud witający Go słał na drodze płaszcze i gałązki palm, którymi również machano na cześć Jezusa wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu; błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.”

Na pamiątkę tego wydarzenia podczas świętowania Niedzieli Palmowej błogosławimy i kropimy wodą święcona gałązki palemek.

Uroczyste poświęcenie wraz z procesją z palmami odbyło się o godz. 11.30 na placu po spalonym kościele, a następnie udaliśmy się do nowej świątyni, gdzie celebrowaliśmy uroczystą Eucharystię.

Ks. Konrad

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl