Światowe Dni Młodzieży 2016

 

Parafialna grupa Wolontariuszy ŚDM serdecznie dziękuje:

 • księdzu Proboszczowi Janowi, za gotowość na przyjęcie pielgrzymów w naszej parafii
 • księdzu Mariuszowi, za opiekę duszpasterską nad naszą grupą
 • księdzu Konradowi za udostępnienie łamów parafialnej Skały dla artykułów o ŚDM
 • autorom tekstów i fotografii: księdzu Proboszczowi, Mirce Pałaszewskiej, Joannie Matkowskiej, Maciejowi Białeckiemu, Bartkowi Borkowskiemu, Patrykowi Kowalikowi, Małgorzacie Jakubczyk
 • służbie liturgicznej za włączenie się w wydarzenia związane z ŚDM w parafii
 • Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca za oprawę muzyczną podczas Mszy Św.
 • rodzinom, które otworzyły swoje serca i zapragnęły przyjąć pielgrzymów do swoich domów. W szczególności dziękujemy rodzinom, które gościły pielgrzymów: rodzinie Skibińskich, Polańskich, Kaczorek, Żuławnik, Koszewskich i Misiaków
 • Parafiankom i Parafianom, którzy upiekli wspaniałe ciasta dla naszych gości
 • wolontariuszom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowania do ŚDM w naszej parafii:
  • Bartek Borkowski - lider sekcji medialnej oraz redaktor fanpage na facebooku
  • Małgorzata Jakubczyk - człowiek orkiestra, która jest w stanie załatwić (prawie) wszystko w parafii
  • Dagmara Kubik - lider sekcji zakwaterowania
  • Izabella Kowalewska - lider sekcji językowej
  • Janek Nowicki - lider sekcji turystycznej
  • Patryk Kowalik - lider sekcji duszpasterskiej
  • Piotr Podolec - lider sekcji informatycznej
  • Tosia Kwiatkowska - lider sekcji kulturalnej
  • Żaneta Eksztein - lider sekcji medycznej
  • tłumacze: Iza Kowalewska, Joanna Jodłowska, Justyna Reszka, Mateusz Szczęsny (szczególne podziękowania za tłumaczenia symultaniczne)
  • oraz Marta Grzywacz, Danuta Nawojczyk, Julia Sarnecka, Małgorzata Płochocka, Katarzyna Welner, Ewa Zaborek, Renata Suszyńska, Agata Drozdek
 • wszystkim Parafianom, którzy włączyli się modlitwą, działaniami, ofiarami oraz udziałem w uroczystościach w czasie Dni Diecezjalnych ŚDM.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl